imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

RINGON MUISTOPALKINNON SÄÄNNÖT


RINGON MUISTOKIERTOPALKINTO
Lahjoittaja Keiju Lahtinen
Perustettu v. 1987

   
1. § Kiertopalkinto perustettu kääpiöpinseri KANS & POHJ MVA RINGON muistolle lisäämään kääpiöpinseriharrastusta ja innostamaan näyttelyssä käymiseen.
   
2. § Kiertopalkinnosta kilpaillaan kerran vuodessa joko Vuoden voittaja-näyttelyssä Helsingissä tai Joensuun kansainvälisessä näyttelyssä sinä vuonna kuin sellainen järjestetään.
   
3. § Palkinto jaetaan parhaalle suomalaisen omistamalle ja Suomessa syntyneelle ruskealle kääpiöpinseriurokselle, joka on saanut näyttelyssä vähintään KUMA:n.
   
4. § Palkinnon mukana seuraa kirja, johon jokainen palkinnon saaja vuorollaan kirjoittaa tiedot koirastaan ja omistajasta. Palkinnon saaja on velvollinen toimittamaan palkinnon kirjoineen jaettavaksi ilmoitettuun näyttelyyn tai hyvissä ajoin SSPK ry:n kiertopalkintojen hoitajalle.
   
5. § Lahjoittajalla ja SSPK ry:n hallituksella on oikeus muuttaa näitä sääntöjä tarpeen sitä vaatiessa.
   
Nurmeksessa 28.1.1987

Keiju Lahtinen