KENNELLIITON UUSI JALOSTUSSTATEGIA EDISTÄMÄÄN ROTUKOIRIEN TERVEYTTÄ

  • Tulosta

Espoo, 30.11.2011 - Kennelliitto käynnistää lisätoimet edistääkseen rotukoirien terveyttä. Uusi jalostusstrategia hyväksyttiin Kennelliiton valtuustossa marraskuun lopussa. Rotujärjestöistä koostuva valtuusto sitoutui noudattamaan kymmenen kohdan tavoiteohjelmaa, jonka mukaisesti jalostetaan terveempiä koiria.

Kennelliiton valtuusto eli rotujärjestöjen edustajat vahvistivat kokouksessaan marraskuun lopulla Suomen Kennelliiton jalostusstrategian, joka koskee kaikkia koirarotuja. Uudella jalostusstrategialla tähdätään siihen, että koirat olisivat jatkossa terveempiä. Jalostusstrategia sisältää 10 kohdan tavoiteohjelman sekä kevätvaltuustossa 2012 käsiteltävän toimenpideohjelman. Tavoiteohjelma tulee voimaan 1.1.2012.

Tavoiteohjelma SKL ry:n sivuilla.