ROTUKOHTAISET ERITYISEHDOT

  • Tulosta

 

Yhdistyksen syyskokouksessa 21.10.2012 äänestettiin koirarekisteriohjetta täydentäväksi rotukohtaisesti erityisehdoksi seuraavaa:

Narttu on astutushetkellä 18 kuukautta täyttänyt.
Alle 3‐vuotiaan uroksen jälkeläismäärä ei astutushetkellä ylitä 30 rekisteröityä pentua.
Alle 6‐vuotiaan uroksen jälkeläismäärä ei astutushetkellä ylitä 60 rekisteröityä pentua.
Yli 6-vuotiaan uroksen jälkeläismäärää ei ole rajattu.
Jälkeläismäärärajoitusten täyttyessä viimeinen pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaan.


Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on käsitellyt kokouksessaan 4/2013 (9.4.2013) esittämämme erityisehdot.


JTT:n päätös 9.4.2013 (4/2013):
Toimikunta kiittää rotujärjestöä oikean suuntaisesta esityksestä.

Toimikunta hyväksyy kääpiöpinserille seuraavan lisäyksen rotukohtaiseen PEVISA-ohjelmaan:
Urokselle rekisteröidään alle 6-vuotiaana enintään 60 jälkeläistä.
Ohjelma on voimassa 1.1.2014 – 31.12.2017.

Toimikunta pyytää rotujärjestöä tekemään esityksen uroksen elinikäisen jälkeläismäärän rajaksi.

Lisäksi toimikunta hyväksyy rodulle 1.1.2014 alkaen seuraavan rotukohtaisen erityisehdon:
Nartun tulee astutushetkellä olla täyttänyt 18 kk.

Toimikunnan mielestä myös uroksille voitaisiin asettaa jalostuskäytön ikärajaksi 18 kk.
Yhdistyksemme saama Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan kokouksen pöytäkirjaote löytyy täältä.