TIEDOTE SILMÄTARKASTUSTUESTA 2016

  • Tulosta


Suomen Kääpiöpinserit ry kannustaa tarkistuttamaan iäkkäämpien koirien silmiä. Hallituksen päätöksellä on päätetty jatkaa silmätarkastustuen maksamista ainakin vielä vuoden 2016 loppuun. 
Yhdistys tukee jäsentensä omistamien kuusi (6) vuotta täyttäneiden koirien 1.1.2016–31.12.2016 välisenä aikana tehtyjä silmäpeilauksia 20 eurolla.
Tukea maksetaan kyseisenä ajankohtana yhden kerran / koira.

Korvaukset rahastonhoitajalta tarkastuskaavakkeen kopiota vastaan.