imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

POLVISAIRAUDET

 

 

Suomen Kääpiöpinserit ry on ollut 1.1.2008 alkaen mukana Suomen Kennelliitto ry:n PEVISA-ohjelmassa. Pentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla voimassaoleva, yli 12 kk iässä annettu polvitarkastustulos seuraavin erityisehdoin: koiran, jolla on todettu patellaluksaatio aste 2-4, jälkeläisiä ei rekisteröidä.
Pevisa-ohjelma on voimassa 1.1.2018 - 31.12.2022.

 

Vuoden 2012 alusta lähtien on alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu polvilausunto voimassa vain kaksi vuotta. Virallisen polvilausunnon alaikäraja on 12 kuukautta. Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty tutkimus tarvitsee uusia kahden vuoden jälkeen vain, mikäli tutkimustulos halutaan pitää voimassa. Vanhentunut lausunto täytyy kuitenkin uusia ennen seuraavaa astutusta. Polvitutkimusta ei tarvitse uusia, jos koira on tutkimushetkellä täyttänyt kolme vuotta. Ohjeen mukaisesti siinä tapauksessa, että koiralla on toisistaan poikkeavia lausuntoja, jää huonompi lausunto voimaan kunnes polvista on paneelilausunto.

 

Vuosi

Syntyneitä

0

1

2

3

4

Yhteensä

1996

165

17

0

0

0

0

17

1997

174

28

1

1

0

0

30

1998

170

19

0

0

0

0

19

1999

165

30

0

1

1

0

32

2000

223

39

3

2

0

0

44

2001

311

54

0

1

0

0

55

2002

312

76

1

2

1

0

80

2003

411

109

2

1

0

1

113

2004

463

129

4

0

0

0

133

2005

539

166

8

2

2

1

179

2006

657

217

10

4

2

0

233

2007

699

235

10

3

0

1

249

2008

681

222

14

2

0

0

238

2009

733

227

7

2

0

0

236

2010

546

138

8

2

0

0

148

2011

529

153

9

1

1

0

164

2012

453

133

5

2

1

0

141

2013

431

86

3

1

0

0

90

2014

345

33

1

0

0

0

34

Yhteensä

8007

2111

86

27

8

3

2235

 Taulukko: Polvitutkimustulokset, syntymävuodet 1996-2014. (KoiraNet jalostustietojärjestelmä 11.10.2015)

 

PATELLALUKSAATIO

Patellaluksaatiota esiintyy suhteellisen runsaasti kääpiöroduilla ja sellaisilla suuremmilla roduilla, joilla on suora takajalka. Vika on periytyvä. Polvilumpion rakennetta säätelevät useat eri geenit, joiden esilletuloa myös ympäristö muokkaa.

Pienikokoisilla roduilla polvilumpio luksoituu yleensä sisäänpäin (mediaalisesti). Patellaluksaatio on synnynnäinen ja jaetaan vian vakavuuden perusteella neljään eri asteeseen. Eläinlääkäri tutkii polvet tunnustelemalla. I - asteen luksaatiot ovat tavallisesti oireettomia eivätkä kaipaa hoitoa. II- ja III - asteen luksaatioissa koiralla havaitaan selviä liikkumisvaikeuksia. Ravatessaan koira koukistaa hetkittäin raajaansa sen sijaan että tukeutuisi sillä maahan (polvilumpio on luiskahtanut pois paikoiltaan), ja jatkaa sitten normaalia ravia (polvilumpio on palautunut paikoilleen).  IV - asteen luksaatiossa polvilumpio on pysyvästi pois paikoiltaan. Usein oireet huomataan tapaturman jälkeen, vaikka kyseessä on synnynnäinen vika. Patellaluksaatio voi myös pahentua eikä nuorena saatu tulos välttämättä ole lopullinen.

Lievien patellaluksaation muotojen hoidoksi riittää yleensä lepo ja kipulääkitys. Jos tämä ei auta, patellaluksaatiota voidaan hoitaa kirurgisesti. Leikkausmenetelmiä on useita. Vaikeimman asteen luksaatioissa hoito voi vaatia useita leikkauksia ja ennuste voi olla huono.


Lähde: http://www.kennelliitto.fi/polvilumpion-sijoiltaan-meno-patellaluksaatio (5.10.2014)
Lue lisää kääpiöpinserin polvisairauksista Jalostuksen tavoiteohjelmasta 2018-2022