imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2011HALLITUKSEN KOKOUS 10/11
12.11.2011, Taivaanranta Grill & Distillery, Lahti
Läsnä: Taina Vainio (varapj), Mira Alakoski (siht), Susanna Mahlavuori, Sari Salmi, Päivi Silén ja Minna Katisko
Poissa: Ville Meronen, Sari Holm ja Niina Artes
 
- Tuomarikolleegio järjestetään Lahdessa. Suomen Kääpiöpinserit ry ehdottaa Taina Vainiota rotujärjestön edustajaksi paikalle.
- PEVISA-ehdotus laitetetaan alulle seuraavassa jalostustoimikunnan kokouksessa, joka pidetään 27.11.2011.
- Keskusjärjestöltä tulleessa viestissä tiedustellaan yhdistyksen tulevaa Finnsg -yhteyshenkilöä. Mira Alakoski aloittaa yhteyshenkilönä ensi vuoden alusta.
- Hallitus päätti jatkaa ISPU-jäsenyyttä.
- Kennel A’Dreams on jälleen kuluvana vuonna sijoittunut kolmanneksi Koiramme –lehden vuoden kasvattaja –kilpailussa. Hallitus päätti muistaa Marja-Leena Kurvista tämän menestyksen johdosta.
- Seuraava kokous pidetään tarvittaessa.
HALLITUKSEN KOKOUS 8/11
19.10.2011
Läsnä: Ville Meronen (pj), Mira Alakoski (siht), Sari Salmi, Minna Katisko ja Päivi Silén
Poissa: Sari Holm, Niina Artes, Taina Vainio ja Susanna Mahlavuori
 
- Voittajanäyttelyn yhteydessä jaetaan Vuolasvirtapalkinto Pinserella’s kenneliin. Tilaisuuteen onnittelemaan Sari Salmi ja Ville Meronen.
- Tuomarikoulutus järjestetään Lahden Renkomäenhallilla 27.11.2011.
- Jalostustoimikunta aloittaa PEVISA -ohjelman uudistuksen heti, kunhan jalostuksen tavoiteohjelma saadaan kaikkinensa päätökseen. Keskusteltiin PEVISA -ohjelmaan tulevista mahdollisista raja-arvoista. Hallitus kannattaa sitä, että ehdotetaan jäsenistölle myös raja-arvollista PEVISA –ohjelmaa.
- Hallitus päätti, että jalostusneuvojien neuvottelupäiville osallistuminen maksetaan seuraaville henkilöille: Sari Salmi, Eija Pikkarainen, Taina Vainio, Päivi Silén, Tarja Tuovinen ja Mira Alakoski.
- Päätettiin merkitä pöytäkirjaan päätös jatkaa jäsenjulkaisua muiden lehteä julkaisevien yhdistysten kanssa.
- Puheenjohtaja totesi, että eroaminen Helsingin Seudun Kennelpiiristä tapahtuu automaattisesti heidän sääntöjen mukaan, kun yhdistyksemme saa rotujärjestöoikeudet. SSPK ry:stä eroamispäätös on jo tehty aiemmin ja toimitettu keskusjärjestölle.
- Koiramme -lehden jouluilmoitukseen osallistui yhteensä 32 kasvattajaa.
- Päätettiin olla mukana jakamassa finnsieger –titteliä yhteisiä sääntöjä noudattaen.
- Seuraava kokous pidetään syyskokouksen jälkeen.
HALLITUKSEN KOKOUS 7/11
03.09.2011
Läsnä: Ville Meronen (pj), Mira Alakoski (siht), Sari Salmi, Susanna Mahlavuori, Taina Vainio ja Minna Katisko
Poissa: Päivi Silén, Niina Artes ja Sari Holm
 
- Päätettiin, että rahastonhoitaja selvittää yhdessä kirjanpitäjän kanssa mahdollisuudesta päivittää nykyinen kirjanpito-ohjelma.
- Todettiin, ettei yhdistyksellä ole tarvetta korottaa jäsenmaksua.
- Jalostustoimikunta on toimittanut jalostusstategialausunnon Kennelliittoon.
- Jalostustoimikunta on suunnitellut kääpiöpinseri päivien pitämistä. Ensisijainen ajankohta olisi 14. huhtikuuta.
- Agilitykoulutuksia varten koulutustoimikunta on varannut Hakkilan hallista 3 tunnin vuoron, joka on keskiviikkoisin (syyskuusta alkaen) ja lisäksi PetPal:n hallista 2 tunnin vuoron, joka tulee olemaan perjantaisin.
- TOKO-koulutukset tullaan järjestämään Koirakeitaalla tiistaisin 18.30-19.30, marras-joulukuussa 8 kertaa ja tammi-maaliskuussa 13 kertaa.
- Koulutustoimikunta järjesti Rally-TOKO -kurssin heinäkuussa ja osallistuneilta saatu palaute on ollut hyvää. Mahdollisesta uuden kurssin järjestämisestä on ollut puhetta koulutustoimikunnassa.
- Koulutustoimikunta on pohtinut mahdollisuutta järjestää ratamestarikurssi vuonna 2012 Anne Saviojan johdolla. Kurssi olisi 5 tunnin mittainen.
- Luonneprofiilin teko on edennyt ja se on ollut lausuntokierroksella työryhmällä.
- Susanna Mahlavuori on aloittanut pentuoppaiden postittajana.
- Rotujärjestöanomus on ollut ennakkotietojen mukaan käsittelyssä Kennelliitton hallituksella 25.8.2011. Anomukseen ei ole tullut kommentteja tai korjauspyyntöjä Kennelliitolta. Kennelliitoon valtuuston kokous on 27.11.2011.
- Seuraava kokous pidetään syyskokouksen jälkeen.
HALLITUKSEN KOKOUS 6/11
31.07.2011
Läsnä: Taina Vainio (varapj), Mira Alakoski (siht), Minna Katisko ja Päivi Silén
Poissa: Ville Meronen, Sari Salmi, Sari Holm ja Susanna Mahlavuori
 
- Hallitus päätti, että jäseneksi liityttäessä kaikki yhdistyksen mahdolliset saatavat tulee olla suoritettuna, muussa tapauksessa hallitus ei hyväksy jäsenyyttä. Mikäli kasvattajajäsen todetaan eronneeksi, ilmoitetaan päätöksestä myös Kennelliittoon.
- Ollut keskustelua onko monimuotisuuskartoituksesta olemassa materiaalia mitä voisi julkaista jäsenistölle. Päätettiin lisätä yhdistykselle tulleet tulokset sekä mahdolliset lisätiedot yhdistyksen kotisivuille.
- Keskusteltiin toimivan ja pysyväisen näyttelytoimikunnan perustamisesta. Näyttelytoimikuntaan nimetään Minna Katisko (pj), Taina Vainio sekä Mira Alakoski. Minna tiedustelee tahollaan muita kiinnostuneita.
- Koulutustoimikunnan suunnittelema Flyball –kurssi peruttu vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
- Seuraava kokous pidetään 3.9.2011.
HALLITUKSEN KOKOUS 5/11
15.06.2011
Läsnä: Ville Meronen (pj), Mira Alakoski (siht), Sari Holm, Taina Vainio ja Sari Salmi
Poissa: Niina Artes, Susanna Mahlavuori, Minna Katisko ja Päivi Silén
 
- Jalostustoimikunta järjestää jalostustarkastuksen yhteistyössä SSPK ry:n Kaakkois-Suomen alaosaston kanssa.
- Jalostustoimikunnalla on Jalostuksen tavoiteohjelman uusiminen työnalla.
- Hallitus puoltaa Miia Kallion ja Henna Laaksosen nimeämistä Helsingin Seudun Kennelpiirin agilityjaoston varajäseniksi. Tarja Tuovinen on aiemmin nimetty agilityjaoston varsinaiseksi jäseneksi.
- Koulutustoimikunta suunnittelee agilityn koulutuspäiviä Lempäälään syksyllä 2011.
- Jalostustoimikunta on jäsenistöltä tulleiden kyselyjen vuoksi päättänyt, että uros- ja pentulistalla toteutetaan näyttelyiden osalta ”Kennelliiton mallia”. Eli näyttelytuloksista merkataan ainoastaan ”arvokkain” titteli tai tulos.
- Mietitään mahdollisuutta julkaista jatkossa sähköistä tulosjulkaisua paperisen ohella. Tällöin paperista tulosjulkaisua painetaan pääasiassa ennakkotilausten perusteella.
- Seuraava kokous pidetään 31.7.2011.
HALLITUKSEN KOKOUS 4/11
25.04.2011
Läsnä: Ville Meronen (pj), Mira Alakoski (siht), Sari Salmi ja Susanna Mahlavuori
Poissa: Niina Artes, Sari Holm, Minna Katisko, Päivi Silén ja Taina Vainio
 
- Mira Alakoski aloittaa jäsensihteerinä.
- Koulutustoimikunta suunnittelee Flyball-kurssin järjestämistä.
- Hallitus puoltaa koulutustoimikunnan ehdotusta tilata yhdistyksen edustuspaidat ennakkotilausten perusteella.
- Hallitus puoltaa koulutustoimikunnan ehdotusta tukea Miia Anttilan European Open -kisamatkaa.
- Hallitus nimeää Miia Kallion koulutustoimikunnan jäseneksi.
- Yhdistyksen uusittu kotisivu on saatu valmiiksi ja siirretty palvelimelle.
- Seuraava kokous pidetään 25.5.2011.
HALLITUKSEN KOKOUS 3/11
20.02.2011
Läsnä: Ville Meronen (pj), Taina Vainio (vpj), Mira Alakoski (siht), Sari Salmi, Susanna Mahlavuori, Sari Holm, Päivi Silén ja Minna Katisko
Poissa: Niina Artes
 
- Rahastonhoitaja Sari Holm ottaa vastuulleen jäsenrekisterin hoitamisen.
- Jalostustoimikunta suunnittelee Match Show:n sekä kääpiöpinseripäivien järjestämistä.
- Koulutustoimikunta aloittaa luonneprofiilin laatimisen yhdessä nimetyn työryhmän kanssa.
- Koulutustoimikunta suunnittelee MH-luonnekuvauksen järjestämistä yhdessä Susanna Uusitupa-Kärpän kanssa.
- Koulutustoimikunta järjestää Match Shown 14.5.2011.
- Yhdistyksen kotisivujen uudistaminen aloitettu.
- Sari Salmi valittiin lehtitoimikunnan edustajaksi.
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 27.3.2011.
HALLITUKSEN KOKOUS 2/11
04.02.2011
Läsnä: Ville Meronen (pj), Taina Vainio (vpj), Mira Alakoski (siht), Sari Salmi, Susanna Mahlavuori, Sari Holm, Päivi Silén ja Minna Katisko
Poissa: Niina Artes
 
- Hallitus kutsuu koulutustoimikunnan kevätkokoukseen esittelemään vuoden toko- ja agilitykilpailujen sääntöehdotukset.
- Hallitus nimeää Sanna Hyytiäisen koulutustoimikunnan jäseneksi.
- Hallitus kannattaa koulutustoimikunnan ehdotusta palkita Miia Anttila ja Pinserella's Mustikka ansiokkaasta agilitymenestyksestä.
- Hallitus päätti muistaa kasvattaja Marja-Leena Kurvista (kennel A'dreams) Kennelliiton vuoden 2010 kasvattajakilpailun menestyksen johdosta.
HALLITUKSEN KOKOUS 1/11
06.01.2011
Läsnä: Ville Meronen (pj), Sari Salmi (vpj), Taina Vainio (siht), Susanna Mahlavuori, Päivi Silén, Sari Holm ja Mira Alakoski
Poissa: Niina Artes ja Minna Katisko
 
- Hallituksessa vuonna 2011 vanhoina jäseninä jatkavat Sari Salmi, Sari Holm ja Päivi Silén.
Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Ville Meronen (puheenjohtaja), Taina Vainio (jäsen), Susanna Mahlavuori (jäsen), Minna Katisko (jäsen), Mira Alakoski (varajäsen)ja Niina Artes (varajäsen).
- Hallituksen sihteeriksi valittiin Mira Alakoski, rahastonhoitajaksi Sari Holm ja jäsensihteeriksi hallituksen ulkopuolelta Marita Kurki. Kirjanpitäjänä toimii Mervi Ikonen ja tilintarkastajina Maimu Strang ja Pirjo Ojala-Laine.
- Jalostustoimikunnassa jatkaa puheenjohtajana Sari Salmi, sihteerinä Taina Vainio ja jäseninä Eija Pikkarainen, Susanna Mahlavuori ja Anne Wahlman. Kuunteluoppilaiksi valittiin Elisa Simola ja Kia Lindholm.
- Koulutustoimikunnassa jatkavat puheenjohtajana Henna Laaksonen, sihteerinä Tarja Tuovinen ja jäsenenä Marja Virtanen.
- Näyttelytoimikunnassa jatkavat puheenjohtajana Riitta Turkkila, sihteerinä Sari Salmi sekä muina jäseninä Mari Kesti, Marika Lehtonen, Ville Meronen, Satu Tupeli-Kokkonen ja Taina Vainio.
- Yhdistyksen alueelliset yhteyshenkilöt ovat Heli Kuoppamäki (pk-seutu, Kouvola), Marjo Ikonen (Lahti), Pia Lankinen (Kemi/Tornio), Sanna Marjanen ja Mari Tyynelä (Oulu), Sanna Hujanen (Iisalmi), Mira Alakoski ja Suvi Rötkö (Etelä-Karjala).
- Kääpiöpinsereiden ulkomuototuomarikoulutuspäivä järjestetään 12.2.2011. Kysytään mallikoiriksi Mizoy's Aim Nano Niniä ja Tiny Harridan's Highwaymania, lisäksi tulee päättää vielä 1 b&t uros ja 1 b&t narttu. Ulkomuototuomarikoulutusvastaavana jatkaa Marja-Leena Kurvinen, jolla osallistumisoikeus jalostustoimikunnan kokouksiin.
- Päätettiin toimittaa koulutustoimikunnan laatimat Vuoden Koira -kilpailun (agilityn ja tokon osalta) säännöt Salme Räsäselle kommentoitavaksi. Mikäli ovat hänen mielestään ok, niin hyväksytään sellaisenaan.
- Päätettiin pitää toimikuntien yhteiskokous 27.3.2011. Paikka päätetään myöhemmin.
- Päätettiin pitää kevätkokous sunnuntaina 20.2.2010 Lahden seudulla.
- Mervi Aittamäki on ilmoittanut luopuvansa tarvikemyyjän pestistä, tarvikemyyntituotteet olisi haettava mahdollisimman pikaisesti Aittamäeltä pois.
- Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää kevätkokouksen yhteydessä, 20.2.2011.