imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2012HALLITUKSEN KOKOUS 10/12
6.12.2012, os. Raijankorventie 420, Hämeenkoski
Läsnä: Anna Hansen (pj), Mira Alakoski (siht), Minna Katisko, Mari Kesti, Marjo Ikonen ja Päivi Silén
Kutsuttuina mukana olivat myös Miia Koskinen, Satu Tupeli-Kokkonen, Hannaleena Salmi ja Miia Kallio, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus.
Poissa: Marjo Ikonen
 
- Hallituksessa vuonna 2013 vanhoina jäseninä jatkavat Päivi Silén (jäsen), Mari Kesti (jäsen) ja Mira Alakoski (jäsen). Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Miia Koskinen (pj), Satu Tupeli-Kokkonen (jäsen), Hanneleena Salmi (jäsen), Miia Kallio (jäsen), Anna Hansen(varajäsen) ja Riitta Turkkila (varajäsen).
- Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Miia Kallio ja sihteeriksi Mira Alakoski. Rahastonhoitajana jatkaa Satu Tupeli-Kokkonen.
- Todetaan, että yhdistyksen muut toimihenkilöt vuonna 2013 ovat seuraavat: kirjanpitäjä Mervi Ikonen, jäsensihteeri Satu Tupeli-Kokkonen, toiminnantarkastajat Maimu Strang ja Pirjo Ojala-Laine, kerhotuotevastaava Satu Tupeli-Kokkonen. Lehtitoimikunnan edustajana jatkaa Sari Salmi. Hannaleena Salmi aloittaa alueellisen toiminnan yhteyshenkilönä.
- Todetaan, että jalostustoimikunnan kokoonpano vuodelle 2013 on seuraava: Sari Salmi puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet Anne Wahlman, Arja-Leena Tiimo ja Riitta Tahvanainen. Kuunteluoppilaat Kia Lindholm, Minna Katisko sekä Anna Lilja.
- Näyttelytoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Minna Katisko ja jäseninä Päivi Silén, Satu Tupeli-Kokkonen ja Mira Alakoski.
- Yhdistyksen alueelliset yhteyshenkilöt ovat Marjo Ikonen (Lahti), Pia Lankinen (Kemi/Tornio), Heli Kätkä (Kaustinen), Annika Hohenthal (Kokkola), Outi Pahkala (Kajaani), Sanna Marjanen ja Mari Tyynelä (Oulu), Sanna Hujanen (Iisalmi) ja Suvi Rötkö (Etelä-Karjala).
- Yhdistys on tehnyt sopimuksen uusista kerhotuotteista.
- Yhdistys on tehnyt sponsorisopimuksen Shetland Oy:n kanssa.
- Hallituksen seuraava kokous pidetään 26.1.2013HALLITUKSEN KOKOUS 9/12
11.11.2012, Ravintola Santa Fé, Lahti
Läsnä: Anna Hansen (pj), Mira Alakoski (siht), Minna Katisko, Mari Kesti, Marjo Ikonen ja Päivi Silén
Poissa: Ei poissaolijoita
 
- Päätettiin, että vuodesta 2013 eteenpäin kaikista yhdistyksen maksamista kilometri- ja muista matkakuluista tehdään ilmoitus verottajalle.
- Vahvistettiin tullut kennelnimianomus.
- Yhdistyksen sääntömuutos on rekisteröity Patentti- ja Rekisterihallituksessa 7.11.2012.
- Hallitus vahvistaa Outi Pahkalan alueelliseksi yhteyshenkilöksi Kajaanin seudulle.
- Hallitus päivitti toimikuntien yleisohjetta matkakulujen osalta.
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 6.12.2012.HALLITUKSEN KOKOUS 8/12
14.10.2012, os. Kehrääjänkatu 27, Hyvinkää
Läsnä: Anna Hansen (pj), Mira Alakoski (siht), Minna Katisko, Mari Kesti, Marjo Ikonen ja Päivi Silén
Poissa: Ei poissaolijoita
 
- Jäsenen esityksen vuoksi uusitut syyskokouskutsut postitettu jäsenille 8.10.2012.
- Toinen erikoisnäyttely vuodelle 2014 anottu Keski-Pohjanmaan Kennelpiiriin.
- Vuonna 2013 ollaan mukana Eukanuba Summer Show:n järjestelyissä. Suomen Kääpiöpinserit ry:n vastuulla on kehäsihteerien hankkiminen sekä liikenteenohjaus, johon tarvitaan talkoolaisia 10 henkilöä/päivä.
- Päätettiin kouluttaa järjestyksenvalvojia mikäli halukkaita löytyy.
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 11.11.2012.HALLITUKSEN KOKOUS 7/12
8.9.2012, Lukkokatu 10, Hyvinkää
Läsnä: Anna Hansen (pj), Mira Alakoski (siht), Minna Katisko ja Päivi Silén
Poissa: Mari Kesti ja Marjo Ikonen
 
- Vahvistettiin kaksi kennelnimianomusta. Toimitetaan anomus edelleen Suomen Kennelliittoon.
- Päivitettiin jalostustoimikunnan säännöt ja tehtävät.
- Päätettiin anoa vuoden 2014 erikoisnäyttely Pohjois-Hämeen Kennelpiiriin.
- Koska kaikki koulutustoimikunnan jäsenet ovat ilmoittaneet hallitukselle lopettavansa koulutustoimikunnassa vuoden vaihteessa, päätti hallitus lakkauttaa koulutustoimikunnan toistaiseksi vuoden 2013 alusta. Koulutustoimikunta voidaan perustaa uudelleen, jos sille koetaan tarvetta ja siihen saadaan halukkaita tekijöitä.
- Marja Virtanen on ilmoittanut hallitukselle kirjallisesti lopettavansa TOKO-koulutukset.
- Tiedustellaan Suomen Snautserikerho ry:ltä mahdollisuudesta järjestää rotujärjestöjen yhteiset rotumestaruuskilpailut vuonna 2013.
- Päivitettiin Vuoden Koira –kilpailun sääntöjä jäsenyyden osalta. Sääntöihin lisättiin lause: ”Kilpailuun otetaan mukaan ainoastaan Suomen Kääpiöpinserit ry:n jäsenyyden aikana saavutetut tulokset”.
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 14.10.2012.
HALLITUKSEN KOKOUS 6/12
30.6.2012, Myllypurontie 1, Helsinki
Läsnä: Anna Hansen (pj), Mira Alakoski (siht), Minna Katisko ja Päivi Silén
Poissa: Mari Kesti, Henna Laaksonen ja Marjo Ikonen
 
- Henna Laaksonen on toimittanut hallitukselle eroilmoituksen 24.6.2012. Hallitus myöntää Henna Laaksoselle vapautuksen hallituksen tehtävistä takautuvasti 24.6.2012 alkaen.
- Jalostustoimikunnan esityksestä hallitus puoltaa Anne Wahlmanin nimitystä jalostustoimikunnan varapuheenjohtajaksi.
- Yhdistyksen uusittu PEVISA-ohjelma hyväksytty JTT:n kokouksessa 23.5.2012 seuraavalla huomautuksella: ” Ohjelma on voimassa 1.1.2013 – 30.6.2013 ja jatkuu 1.7.2013 – 31.12.2017 mikäli rodun JTO hyväksytään viimeistään toimikunnan vuoden 2013 toukokuun kokouksessa.” JTO on toimitettu Kennelliiton jalostustieteelliselle toimikunnalle ja he käsittelevät sen seuraavassa kokouksessaan elokuussa 2012.
- Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.
HALLITUKSEN KOKOUS 5/12
27.5.2012, Fysiikanpolku 7 C 42, Tampere
Läsnä: Anna Hansen (pj), Mira Alakoski (siht), Minna Katisko ja Päivi Silén
Poissa: Mari Kesti, Henna Laaksonen ja Marjo Ikonen
 
- Valittiin Päivi Silén hallituksen varapuheenjohtajaksi
- Vahvistettiin Kennelnimianomus. Toimitetaan anomus edelleen Suomen Kennelliittoon.
- Jalostustarkastus järjestettiin 17.5.2012 Lohjalla. Tarkastukseen osallistui yhteensä 19 kääpiöpinseriä.
- Jalostustarkastuksen yhteydessä järjestettyyn silmä- ja polvitarkastukseen osallitui 32 koiraa.
- Luonnetestianomus hyväksytty Suomen Palveluskoiraliitossa. Luonnetesti järjestetään 15.-16.9.2012 Helsingissä. Lisätietoja tulossa myöhemmin.
- Kääpiöpinsereiden oma erikoisnäyttely vuodelle 2013 järjestetään 5.10.2013 Lohjalla.
- Seuraava hallituksen kokous pidetään ylimääräisen yleiskokouksen jälkeen 30.6.2012.
HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 4/12
27.4.2012
Läsnä: Anna Hansen (pj), Mira Alakoski (siht), Mari Kesti, Minna Katisko, Marjo Ikonen ja Päivi Silén
Poissa: Henna Laaksonen
 
- Taina Vainio on toimittanut hallituksella ja jalostustoimikunnalle eroilmoituksen 15.4.2012. Hallitus myöntää Taina Vainiolle vapautuksen hallituksen ja jalostustoimikunnan tehtävistä takautuvasti 15.4.2012 alkaen.
- Puollettiin Vuolasvirta -palkintoa.
HALLITUKSEN KOKOUS 3/12
6.4.2012, Saarnimäenkuja 4 B 19, Espoo
Läsnä: Taina Vainio (vpj), Mira Alakoski (siht), Mari Kesti, Minna Katisko ja Päivi Silén
Poissa: Anna Hansen, Susanna Mahlavuori, Marjo Ikonen ja Henna Laaksonen
 
- Hallitus antaa rahastonhoitajalle valtuudet lähettää muistutuslaskut kaikista erääntyneistä maksuista. Muistuslaskun lisä on 5 euroa.
- Susanna Mahlavuori on pyytänyt kirjallisesti eroa hallituksesta. Hallitus myöntää Susanna Mahlavuorelle vapautuksen hallituksen jäsenen tehtävistä.
- Vahvistettiin Kennelnimianomus. Toimitetaan anomus edelleen Suomen Kennelliittoon.
- Eija Pikkarainen, Päivi Silén ja Susanna Mahlavuori ovat kirjallisesti pyytäneet eroa jalostustoimikunnan tehtävistä. Hallitus myöntää ja vahvistaa kaikille eron toimikunnasta.
- Jalostustoimikunta esitti toimikunnan uudeksi jäseneksi Arja-Leena Tiimoa. Hallitus vahvistaa Arja-Leena Tiimon jalostustoimikunnan jäsenyyden.
- Jalostustoimikunta järjestää jalostustarkastuksen Lohjalla 17.5.2012
- Toiminnantarkastuksen hyväksymisen vuoksi päätettiin pitää ylimääräinen yleiskokous lauantaina 30.6.2012, lisätietoja tulossa myöhemmin.
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 19.5.2012.
HALLITUKSEN KOKOUS 2/12
26.2.2012, Jaakkolankatu 3, Lahti
Läsnä: Anna Hansen (pj), Mira Alakoski (siht), Taina Vainio, Susanna Mahlavuori, Minna Katisko ja Marjo Ikonen
Poissa: Mari Kesti, Päivi Silén ja Henna Laaksonen
 
- Taina Vainio on ilmoittanut eroavansa jalostustoimikunnan sihteerin tehtävistä 12.1. alkaen. Jalostustoimikunta on valinnut toimikunnan ulkopuolelta sihteeriksi Johanna Junnon. Hallitus vahvistaa valinnan.
- Käsiteltiin jalostustoimikunnan esittämät PEVISA-ehdotukset ja päätettiin lisätä mukaan myös tiukempi (18 kk) silmätarkastusvälin vaihtoehto.
- Päätettiin viedä rotukohtaiset erityisehdot kevätkokouksen keskusteluun.
- Pääerikoisnäyttelyn mainos toimitettu 15. helmikuuta. Mainos lisätty yhdistyksen sivuille tapahtumiin.
- MH-luonnekuvaus on hyväksytty Kennelliitossa ja järjestetään 18.-19.8.2012 Laukaalla.
- Hallitus toivoo, että luonneprofiili valmistuisi toukokuun loppuun mennessä.
- Hallituksen seuraava kokous päätettiin pitää 6.4.2012
HALLITUKSEN KOKOUS 1/12
7.1.2012, Jaakkolankatu 3, Lahti
Läsnä: Anna Hansen (pj), Mira Alakoski (siht), Taina Vainio, Susanna Mahlavuori, Mari Kesti, Minna Katisko, Päivi Silén, Marjo Ikonen ja Henna Laaksonen. Eija Pikkarainen oli läsnä jalostustoimikunnan edustajana kohdan 8. käsittelyn ajan.
 
- Hallituksessa vuonna 2012 vanhoina jäseninä jatkavat Susanna Mahlavuori (jäsen), Taina Vainio (jäsen) ja Minna Katisko (jäsen). Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Anna Hansen (pj), Mira Alakoski (jäsen), Päivi Silén (jäsen), Mari Kesti (jäsen), Marjo Ikonen (varajäsen) ja Henna Laaksonen (varajäsen).
- Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Taina Vainio ja sihteeriksi Mira Alakoski. Rahastonhoitajaksi ehdotettiin hallituksen ulkopuolelta Satu Tupeli-Kokkosta, joka suostui ja valittiin yhdistyksen rahastonhoitajaksi.
- Todetaan, että yhdistyksen muut toimihenkilöt vuonna 2012 ovat seuraavat: kirjanpitäjä Mervi Ikonen, jäsensihteeri Mira Alakoski, tilintarkastajat Maimu Strang ja Pirjo Ojala-Laine, kerhotuotevastaava Susanna Mahlavuori. Lehtitoimikunnan edustajana jatkaa Sari Salmi.
- Todettiin, että jalostustoimikunnan kokoonpano vuodelle 2012 on seuraava: Sari Salmi puheenjohtaja, Eija Pikkarainen varapuheenjohtaja, Taina Vainio sihteeri, muut jäsenet Susanna Mahlavuori ja Anne Wahlman sekä kuunteluoppilaat Kia Lindholm ja Päivi Silén.
- Näyttelytoimikunnan kokoonpano vuonna 2012: Minna Katisko puheenjohtaja, Taina Vainio jäsen, Mira Alakoski jäsen ja Päivi Silen jäsen. Ehdotettiin Satu Tupeli-Kokkosta näyttelytoimikunnan jäseneksi, joka suostui ja näin ollen valittiin näyttelytoimikunnan jäseneksi.
- Todetaan, että koulutustoimikunnan kokoonpano vuonna 2012 on seuraava: Henna Laaksonen puheenjohtaja, Tarja Tuovinen sihteeri, Sanna hyytiäinen jäsen (TOKO-vastaava) ja Miia Kallio jäsen (kilpailuvastaava). Koulutustoimikunta etsii mahdollisesti uutta/uusia jäseniä toimintaansa.
- Yhdistyksen alueelliset yhteyshenkilöt ovat Heli Kuoppamäki (pk-seutu, Kouvola), Marjo Ikonen (Lahti), Pia Lankinen (Kemi/Tornio), Sanna Marjanen ja Mari Tyynelä (Oulu), Sanna Hujanen (Iisalmi), Mira Alakoski ja Suvi Rötkö (Etelä-Karjala).
- Jalostustoimikunta on miettinyt kolme eri vaihtoehtoa PEVISA -äänestykseen. Ehdotukset tulisi saada kevätkokoukseen käsittelyyn. Hallitus kannattaa rajoitusten ehdottamista jäsenistölle.
- Koulutustoimikunta järjestää agilityn ratamestarikurssin toukokuussa. Kurssi järjestetään yhteistyössä Itä‐Helsingin Agilityharrastajat ry:n kanssa.
- Koulutustoimikunta esittää, että säännöllisesti SKPIN ry:n harjoituksiin osallistuvilla tulee olla voimassa SAGI:n kilpailija‐ tai harrastajalisenssi tapaturmavakuutuksen takia. Hallitus kannattaa koulutustoimikunnan esitystä agilitylisenssistä.
- Todettiin, että yhdistyksen ISPU –jäsenyys on kunnossa.
- Päätettiin pitää kevätkokous 17.3.2012.
- Hallituksen seuraava kokous päätettiin pitää 26.2.2012