imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2013HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 11/13
31.12.2013, Facebook-keskustelu
Läsnä: Satu Tupeli-Kokkonen (pj), Mira Alakoski (siht), Miia Kallio, Anna Hansen ja Mari Kesti.
Poissa: Hannaleena Salmi, Päivi Silén ja Riitta Turkkila.
 
- Vahvistettiin jalostustoimikunnan kokoonpano vuodelle 2014.HALLITUKSEN KOKOUS 10/13
17.11.2013, Ravintola Harald, os. Vesijärvenkatu 24, Lahti
Läsnä: Satu Tupeli-Kokkonen (pj), Mira Alakoski (siht), Päivi Silén, Mari Kesti ja Riitta Turkkila. Jalostustoimikunnan edustajina Arja-Leena Tiimo, Minna Katisko, Anna Lilja ja Kia Lindholm.
Poissa: Miia Kallio, Hannaleena Salmi ja Anna Hansen.
 
- Todettiin, ettei Genoscoper Oy enää tee haplotyypityksiä, eikä sitä tee tällä hetkellä mikään muukaan taho Suomessa. Monimuotoisuuskartoitusta varten varatuille varoille tulisi miettiä muuta käyttöä.
- Eukanuba Summer Show 2013:n tuotoista Suomen Kääpiöpinserit ry:n osuus oli 6500 euroa. Suuret kiitokset kaikille talkoissa ahertaneille!
- Vahvistettiin kaksi (2) kennelnimianomusta.
- Kia Lindholm ilmoitti, ettei enää jatka jalostustoimikunnassa vuonna 2014. Vahvistettiin Kia Lindholmin ero toimikunnasta 31.12.2013 alkaen.
- Tampereella järjestettiin jalostustarkastus 23.10.2013 Pohjois-Hämeen kennelpiirin tiloissa Lempäälässä. Tarkastajina toimivat Soile Bister ja Harry Tast. Tapahtumassa tarkastettiin yhteensä 16 kääpiöpinseriä. Järjestelyt sujuivat hyvin ja tarkastajilta saatiin paljon positiivista palautetta.
- Kannuksessa järjestettiin jalostustarkastus 2.11.2013. Tarkastajina toimivat Kirsi Kentala ja Markku Kipinä. Tapahtumassa tarkastettiin yhteensä 14 kääpiöpinseriä.
- Hallitus päätti, että näyttelytoimikunnan yhteystiedot poistetaan yhdistyksen sivuilta ja tilalle lisätään kunkin järjestettävän erikoisnäyttelyn toimikuntalaisten yhteystiedot.
- Koiramme-lehden jouluilmoitukseen osallistui 31 kasvattajaa. Ilmoituksen laskut toimitetaan eteenpäin tulevan vuoden alussa.
- Vuoden 2014 alusta voimaan tulevat Vuoden Kääpiöpinseri –kilpailun säännöt julkaistaan Snautseri-Pinseri –lehdessä 4/13.
- Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.HALLITUKSEN KOKOUS 9/13
12.10.2013, os. Myllypurontie 1, Helsinki
Läsnä: Satu Tupeli-Kokkonen (pj), Mira Alakoski (siht), Hanneleena Salmi ja Anna Hansen. Jalostustoimikunnan edustajina Arja-Leena Tiimo, Anne Wahlman ja Minna Katisko. Vuoden 2014 hallituksesta paikalla Taru Västilä ja Pirjo Hujanen.
Poissa: Päivi Silén, Mari Kesti ja Riitta Turkkila.
 
- Vahvistettiin viisi (5) saapunutta kennelnimianomusta.
- Jalostustoimikunnan puheenjohtaja Sari Salmi on toimittanut eroilmoituksen hallitukselle 3.9.2013. Vahvistetaan Sari Salmen ero puheenjohtajan tehtävistä 3.9.2013 alkaen.
- Riitta Tahvanainen on toimittanut eroilmoituksen jalostustoimikunnasta hallitukselle 3.9.2013. Vahvistetaan Riitta Tahvanaisen ero jalostustoimikunnasta 3.9.2013 alkaen.
- Jalostustoimikunnan sihteeri Johanna Junno on ilmoittanut hallitukselle 7.10.2013, ettei jatka enää ensi vuonna toimikunnan sihteerinä. Vahvistetaan Johanna Junnon ero tehtävistä 1.1.2014 alkaen.
- 3.9.2013 järjestettiin ulkomuototuomarikollegio Kouvolassa. Kollegiosta valmistui rodun uusiksi tuomareiksi Sanna Vakkilainen, Kimmo Mustonen, Maija Sylgren ja Päivi Eerola.
- Ulkomuototuomarikoulutusvastaava Marja-Leena Kurvinen on toimittanut eroilmoituksen hallitukselle 3.9.2013. Vahvistetaan Marja-Leena Kurvisen ero ulkomuototuomarikoulutusvastaavan tehtävistä 3.9.2013 alkaen.
- Vahvistettiin Finnsg-tittelit koirille Sasquachewan Emmanuelle, Midnight Mover's I'm Wild Cherry ja A’dreams Black Harmonie
- Uusitut Vuoden Kääpiöpinseri –kilpailun säännöt muokattu ja hyväksytty syyskokouksessa 12.10.2013. Uusitut säännöt astuvat voimaan 1.1.2014 alkaen.
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 17.11.2013.HALLITUKSEN KOKOUS 8/13
1.9.2013, os. Messinkitie 2P, Espoo
Läsnä: Satu Tupeli-Kokkonen (pj), Mira Alakoski (siht), Miia Kallio, Mari Kesti ja Päivi Silén.
Poissa: Hannaleena Salmi, Riitta Turkkila ja Anna Hansen.
 
- Päätettiin, että jalostustoimikunnan kuunteluoppilaat muutetaan toimikunnan varajäseniksi vuoden 2014 alusta lähtien.
- Tuomarikollegio järjestetään 3.9.2013 Kouvolassa
- Päätettiin, että jatkossa kaikki tulosjulkaisut julkistetaan yhdistyksen sivuilla sähköisessä muodossa. Painatetaan tarvittaessa.
- Soile Bisterille toimitettu virallinen kutsu ja vahvistuspyyntö ulkomuototuomarikoulutusvastaavan toimesta 11.8.2013.
- Jalostustoimikunnalla on suunnitteilla Open Show –tapahtuma vuodelle 2014.
- Pääerikoisnäyttely anottu vuodelle 2015.
- Kennelliiton yleiskokous pidetään 24.11.2013. Satu Tupeli-Kokkonen on kevätkokouksessa valittu yhdistyksen edustajaksi ja voi käyttää 29 kpl valtakirjoja.
- Laadittiin toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2014
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 12.10.2013.HALLITUKSEN KOKOUS 7/13
20.7.2013, os. Monolantie 105, Lappeenranta
Läsnä: Satu Tupeli-Kokkonen (pj), Mira Alakoski (siht), Päivi Silén ja Anna Hansen. Kokouksessa läsnä jalostustoimikunnan edustajana Arja-Leena Tiimo sekä näyttelytoimikunnan edustajana Minna Katisko.
Poissa: Miia Kallio, Hannaleena Salmi, Mari Kesti ja Riitta Turkkila.
 
- Päätettiin ehdottaa syyskokoukselle varsinaisen jäsenen jäsenmaksun korotusta 21 eurosta 25 euroon. Lisäksi perhejäsenen jäsenmaksun korotusta 7 eurosta 8 euroon ja ulkomaisen jäsenen jäsenmaksun korotusta 29 eurosta 33 euroon. Tukijäsenen jäsenmaksuun ei ehdoteta korotusta.
- Todettiin, että Suomen Kääpiöpinserit ry:n osallistuminen pääerikoisnäyttelyn talkoisiin oli tänä vuonna erittäin kiitettävää. Talkoilemassa oli yhteensä 11 henkilöä. Suuret kiitokset kaikille.
- Suunnitteilla jalostustarkastus Kokkolan seudulle syksyksi 2013.
- Käsiteltiin ja vahvistettiin kaksi toimitettua Finnsg –anomusta.
- Lisätään Ari ja Sini Nuutinen alueellisiin yhteyshenkilöihin.
- Todettiin, ettei Vuoden Koira –sääntöjen uudistusta varten ole ilmaantunut vapaaehtoisia. Hallitus ja näyttelytoimikunta laati kokouksessa uudet säännöt. Säännöt hyväksytetään jäsenistöllä syyskokouksessa 12.10.2013.
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 1.9.2013.HALLITUKSEN KOKOUS 6/13
18.5.2013, os. Tynninharjuntie 29, Lohja
Läsnä: Satu Tupeli-Kokkonen (pj), Mira Alakoski (siht), Mari Kesti, Päivi Silén ja Miia Kallio.
Poissa: Hannaleena Salmi, Riitta Turkkila ja Anna Hansen.
 
- Vahvistettiin tullut Finnsg –anomus.
- Päätettiin muuttaa Finnsg –sääntöä siten, että jatkossa hyväksytään tulokset ilman arvostelukopioita, mikäli tulokset on todennettavissa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä.
- Lehden päätoimittajan pyynnöstä päätettiin, ettei yleiskokousten osallistujalistaa jatkossa julkaista lehdessä. Yleiskokousten pöytäkirjat kaikkine liitteineen pyritään jatkossa julkaisemaan yhdistyksen sivuilla.
- Päätettiin lisätä kerhotuotteisiin lippalakki sekä treenitasku.
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 20.7.2013.HALLITUKSEN KOKOUS 5/13
14.4.2013, os. Raijankorventie 420, Hämeenkoski
Läsnä: Satu Tupeli-Kokkonen (pj), Mira Alakoski (siht), Mari Kesti ja Päivi Silén. Kokouksessa paikalla jalostustoimikunnan sekä näyttelytoimikunnan edustajana Minna Katisko.
Poissa: Miia Kallio, Hannaleena Salmi, Riitta Turkkila ja Anna Hansen.
 
- Hallitus päätti poistaa Finnsg- säännöissä mainittuna olevan 5 euron hinnan kunniakirjasta, eli jatkossa kunniakirjasta ei peritä hintaa.
- Kuopioon suunnitteilla jalostustarkastus 30.6.2013
- Seuraava hallituksen kokous pidetään 18.5.2013.HALLITUKSEN KOKOUS 4/13
17.3.2013
Läsnä: Satu Tupeli-Kokkonen (pj), Miia Kallio (vpj), Mira Alakoski (siht), Mari Kesti, Päivi Silén, Hannaleena Salmi, Satu Tupeli-Kokkonen ja Anna Hansen
Poissa: Riitta Turkkila
 
Ei tiedotettavia asioitaHALLITUKSEN KOKOUS 3/13
10.3.2013, os. Fysiikanpoilku 7 C 42, Tampere
Läsnä: Miia Kallio (pj), Mira Alakoski (siht), Mari Kesti ja Anna Hansen
Poissa: Miia Koskinen, Päivi Silén, Satu Tupeli-Kokkonen, Hannaleena Salmi ja Riitta Turkkila
 
- Puheenjohtaja Miia Koskinen on toimittanut hallitukselle allekirjoitetun eroilmoituksen 28.1.2013. Ero käsitellään ja vahvistetaan kevätkokouksessa.
- Hallituksen ja jalostustoimikunnan yhteispalaveri pidetään kevätkokouksen jälkeen 17.3.2013.
- Ulkomuototuomarikoulutus järjestetään Salpauselän Kennelpiirin tiloissa 19.3.2013.
- Finnsg- säännöissä on havaittu tulkinnanvaraisuutta, koska siellä ei ole nykyisellään suoraa mainintaa siitä, että myös jatkossa pääerikoisnäyttelyn tuomari toimii Finnsg –tuomarina. Sääntöä tarkennettu tältä osin.
- Vahvistettiin tullut Finnsg –anomus.
- Pohjois-Suomen kääpiöpinseripäivillä ohjelmassa ainakin jalostustarkastus sekä luento.
- Agilityn rotumestaruuskilpailut pidetään West Coast Agility Team ry:n kilpailujen yhteydessä 24.8.2013.
- Päätettiin perustaa työryhmä uudistamaan Vuoden Kääpiöpinseri –kilpailun sääntöjä. Uudistetut säännöt hyväksytetään mahdollisesti yhdistyksen syyskokouksessa 2013. Työryhmään halukkaat voivat osallistua: hallitus(at)skpin.com.
- Hallituksen seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS 2/13
30.1.-4.2.2013
Läsnä: Miia Kallio (pj), Mira Alakoski (siht), Mari Kesti, Päivi Silén, Hannaleena Salmi, Satu Tupeli-Kokkonen, Riitta Turkkila ja Anna Hansen
Poissa: Miia Koskinen
 
Ei tiedotettavia asioitaHALLITUKSEN KOKOUS 1/13
26.1.2013, os. Messinkitie 2 P, Espoo
Läsnä: Miia Koskinen (pj), Mira Alakoski (siht), Miia Kallio, Hannaleena Salmi, Satu Tupeli-Kokkonen ja Anna Hansen
Poissa: Mari Kesti, Päivi Silén ja Riitta Turkkila
 
- Kevätkokous pidetään 17.3.2013 klo 12:00 Kässän talolla Lohjalla.
- Hallitus toivoo, että yhdistyksen sivuilla olevat pentulistakriteerit päivitetään vastaamaan voimassa olevaa PEVISAa sekä koirarekisteriohjetta täydentäviä rotukohtaisia erityisehtoja.
- Vuoden 2012 alhaisen rekisteröintimäärän vuoksi vuonna 2015 kääpiöpinsereillä on oikeus ainoastaan yhteen erikoisnäyttelyyn.
- Pohjois-Suomeen on suunnitteilla kääpiöpinseripäivät keväälle 2013.
- TOKOn sekä Rallytokon rotumestaruuskilpailut pidetään Partasuiden mestaruuskilpailujen yhteydessä Hyvinkäällä 10.-11.8.2013.